Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens

verwerkt. Hondenhappiness.nl. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van
groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat:

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hondenhappiness.nl. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- IP-adres (bij nieuwsbrief)

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je jezelf eerst registreren. Na registratie
bewaren wij via jouw e-mailadres de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren
deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen
contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan jouw e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken,
tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons
sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik
van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten
overhandigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik
van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij
jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in
deze privacyverklaring.

 

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze
nieuwe producten en diensten:

- per post
- per e-mail
- via social media
- contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een
contactformulier, waarbij je gevraagd wordt gegevens in te vullen om jouw vraag te
behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons
toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw
e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden
of je kunt je uitschrijven op de volgende pagina: uitschrijven nieuwsbrief. Jouw e-mailadres
wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Publicatie

Indien je een review plaatst over onze webwinkel of een product worden de volgende
gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:
- Naam

Je kiest zelf welke Naam je gebruikt. Het is mogelijk dat je hiermee te achterhalen bent. Op
verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

 

Personalisatie

We gebruiken je gegevens om je winkelervaring persoonlijker te maken. Zo kunnen we, op
basis van jouw interesses, het winkelaanbod beter afstemmen op jouw wensen en je
aanbiedingen doen die voor jou interessant zijn. We gebruiken daarvoor bijvoorbeeld
informatie van eerdere bestellingen, cookies en je IP-adres.

 

Klantenservice

Indien je contact opneemt met onze klantenservice slaan we notities op bij je bestelling.
Hierdoor kunnen we je snel verder helpen, mocht je nog een keer contact opnemen.

 

Verbeteren

Om onze webwinkel en service verder te verbeteren, benaderen we je soms voor een
vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Het is mogelijk dat een derde dit onderzoek uitvoert.
Deze hanteert dan dezelfde privacyregels als dat wij doen.

 

Acties/prijsvragen

Als we een actie of prijsvraag organiseren dan hebben we daarvoor je naam, adres en
e-mailadres nodig. Hiermee kunnen we de prijswinnaar(s) bekendmaken en de actie
uitvoeren.

 

Achteraf betalen

Indien je kiest voor achteraf betalen via Klarna dan voert Klarna ter goedkeuring van je
verzoek een gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacybeleid, zoals
omschreven in haar privacy statement.

 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij
de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij
hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

 

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn
ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond
waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het verder gebruik van onze
webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Je bent vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat
het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

We gebruiken cookies voor:

- het bewaren van artikelen in je winkelwagen;
- het inloggen en ophalen van je gegevens zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te
voeren;
- het testen van verbeteringen aan de website;
- de acceptiemelding van cookies op onze website;
- het geven van inzicht hoe je onze site gebruikt (Google Analytics / Tag Manager);
- het mogelijk maken van persoonlijk advies van eerdere gekochte en/of bekeken artikelen;
- het opslaan van via welke partnersite je onze website bezoekt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de
cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van
deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie
over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van
deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Google Analytics (Tag Manager)

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over
de omgang met onze data. Verder staan wij Google niet toe de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten en worden IP-adressen
geanonimiseerd. De bewaartermijn voor bezoekers en gebeurtenissen in Google Analytics is
26 maanden na de laatste activiteit van de bezoeker.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord
- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login
token

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin
persoonsgegevens opslagen zijn.

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee
alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je
persoonsgegevens invoert.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om
jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog
maximaal 26 maanden voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden
vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de
fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op
een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan
de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van
deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.

Je kunt gegevens zelf wijzigen via mijn account.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te
verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor
gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de
verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen
van de browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van
persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

Hondenhappiness.nl
Koningin Julianalaan 4
6576 AR OOIJ
BTW-ID nummer: NL864614020B01
KVKnummer: 88412202

Je kunt ons bereiken per:
WhatsApp: 0242022102
Email: info@hondenhappiness.nl

Product toegevoegd aan verlanglijst