Algemeen

Hondenhappiness.nl, hierna te noemen Hondenhappiness, verleent u hierbij toegang tot hondenhappiness.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Hondenhappiness behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Hondenhappiness spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hondenhappiness.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hondenhappiness en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hondenhappiness, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Product toegevoegd aan verlanglijst